Kontakt

mail

Telefon:
517 358 311

mail

Adres e-mail:
rafal.daniluk@ceros.pl
Zobacz kalendarz szkoleń i warsztatów
Najbliższe szkolenia i warsztaty
szkolenie
biuro Dane rejestrowe firmy:
CEROS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-460 Warszawa, ul. Górczewska 216, lokal nr 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000557418, Regon 361518830, NIP 5223029026