Kontakt

mail

Telefon:
517 358 311

mail

Adres e-mail:
rafal.daniluk@ceros.pl

Zobacz kalendarz szkoleń i warsztatów
Najbliższe szkolenia i warsztaty
biuro Dane rejestrowe firmy:
CEROS Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie (adres: 05-090 Raszyn, ul. Dobra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000557418, Regon 361518830, NIP 5223029026