Wystąpienia publiczne i przemawianie – wymagaj i komunikuj wymagania

Masz prawo, a wręcz powinieneś oczekiwać od grupy zaangażowania, określonych postaw i zachowań. Celem zasad i wymagań jest wspólne zorganizowanie procesu w taki sposób, aby pracować efektywnie, na najważniejszych potrzebach, aby wspierać się i aby stworzyć sobie warunki do potrzebnej otwartości. To skutkuje motywacją do zaangażowania w proces wystąpienia, a to z kolei czyni ten proces dużo bardziej satysfakcjonującym dla grupy, jak i dla prowadzącego.

Jeśli ktoś z grupy nie ma doświadczenia w uczestniczeniu w procesach tego typu, jak czeka ich z Tobą, nie będą wiedzieli co i dlaczego. Często są zagubieni i mogą poczuć się niekomfortowo.

Brak wymagań łatwo kończy się także zbytnim przeniesieniem odpowiedzialności na prowadzącego za uzyskane i nie uzyskanie wyniki podczas wystąpienia/szkolenia. Powoduje zagubienie i brak ukierunkowania w grupie – nie wiemy co mamy robić, jak mamy się zachować, myślimy że to mówca/trener/szkoleniowiec wszystko sam załatwi i ogranie. Taka osoba łatwo automatycznie przeniesie zestaw norm i wymagań z innych grup,w których dotychczas funkcjonuje. Takie skopiowane zasady często niestety bywają przynajmniej w jakiejś części niekorzystne dla konstruktywnych procesów grupowych.

Zwykle też początkujący mówcy, trenerzy i szkoleniowcy obawiają się wymagać od grupy i sami chcą wszystko zrobić super. Bez zaangażowanej i dojrzale współodpowiedzialnej grupy pewien poziom wysokiej jakości procesu grupowego nie jest możliwy do osiągnięcia.

Wymaganie i komunikowanie wymagań, zasad i norm pozwala uczestnikom Twojego wystąpienia odnaleźć się we wspólnym świecie zasad. Jeśli te zasady i wymagania są zdrowe, jasno określone i sprzyjające efektom, jakie ich interesują – będą Ci wdzięczni, że potrafiłeś dojrzale wymagać.

Jak wymagać:

1. STWÓRZ ZASADY. Przede wszystkim sam określ wstępnie zasady i postawy, które będą najbardziej sprzyjające podczas wystąpienia. Co jest twoim obowiązkiem i do czego Ty szczególnie przyłożysz się, do czego oni potrzebują przyłożyć się szczególnie, a jest Waszym wspólnym obowiązkiem. “Jak oczekuję, że będzie? Jakie postawy według mnie będą najkorzystniejsze?”

2. ZAKOMUNIKUJ. Zakomunikuj te postawy – najważniejsze na początku wystąpienia. Część komunikujesz w trakcie, reagując w określony sposób na zachowania uczestników – osłabiając niekorzystne postawy i wzmacniając te właściwe.

3. WSPÓLNIE STWÓRZCIE ZASADY. Otwórz się na prośby i sugestie ze strony grupy – czego oni wymagają i co oni są w stanie zapewnić. Zrób czas na wspólne określenie i wypracowanie takich postaw. Możesz także wspólnie z grupą stworzyć zestaw postaw, których nawzajem od siebie będziemy wymagać. To zaangażuje ich w tworzenie zasad i norm, które będą obowiązywać w Waszym świecie. To też bardzo dobrze wpływa na relacje i motywację do wspólnej pracy. “To jak chcecie aby było?”

4. WERYFIKUJCIE. W trakcie procesu zarówno grupa, jak i Ty wykażecie się różnymi zachowaniami. Jeśli któreś z nich będą niekorzystne – należy poprosić o powrót do wcześniej ustalonych zasad i spełnienie zdrowych wymagań. Gdy wykazujecie się korzystnymi postawami – warto cyklicznie doceniać to i nobilitować. To tworzy konstruktywną i jasną “kulturę organizacyjną” na czas trwania wystąpienia.

Warto także pamiętać, że wymagać, komunikować i weryfikować wymagania można bardzo łagodnie, przyjemnie, a nawet zabawnie. To zależy od Twoich umiejętności. Wymaganie o jakim piszę nie ma nic wspólnego z gniewnym i surowym totalitaryzmem.  Raczej proponuję postawę przypominającą przemieszanie przyjaciela z liderem i specjalistą, który łagodnie i jednocześnie z konkretną wizją przed oczami, śmiało proponuje dojrzałe zasady.

Jestem ciekaw Twoich refleksji i doświadczeń w związku z tym tematem. Zapraszam do dzielenia się nimi i konstruktywnej dyskusji w komentarzach.


Więcej w tym temacie możesz dowiedzieć się na prowadzonych przeze mnie szkoleniach i warsztatach. Szczególnie polecam:

Klikając TUTAJ przejdziesz do kalendarza zawierającego listę wszystkich szkoleń i warsztatów.

Rozważ także skorzystanie z sesji indywidualnych, dzięki którym skuteczniej osiągniesz swoje cele mając moje osobiste wsparcie, wiedzę i doświadczenie.

Aby być na bieżąco z publikacjami – zapisz się do newslettera u góry strony i polub fanpage Ceros. A jeśli uznasz że warto, aby ten tekst dotarł do innych osób – udostępnij.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.